Regler & villkor

HvT Media AB's särskilda villkor för beställningar via webbshopen

Genom att beställa produkter från HvT Media accepterar du nedanstående villkor. Leverantör är HvT Media AB, 556870-0222, med adress Frejgatan 33, 113 49 Stockholm, tel nr 072-310 81 20, e-postadress: info@hvtmedia.se.

Dessa villkor kan komma att uppdateras utan föregående meddelande varför villkoren bör läsas igenom inför varje beställning.

Upphovsrätt

HvT Media har upphovsrätt till bilderna och publicering eller kopiering får ske först efter godkännande av bolaget. Olovlig publicering och kopiering kan polisanmälas och innebära skyldighet att betala skadestånd. Har du fått eller köpt digitala högupplösta bilder från HvT Media får dessa användas fritt. Vid sådan publicering skall alltid följande bildbyline tydligt anges på eller i direkt anslutning till bilden: "Foto: www.hvtfoto.se." HvT Media eftersträvar att återge produkterna i webbshopen på korrekt sätt men kan inte garantera att färgåtergivningen på kundens monitor exakt stämmer överens med färgerna på levererade produkter. Att garanti inte kan ges sammanhänger mkt ed användningen av olika färgprofiler, särskilt det monitorbaserade färgsystemet RGB och den utskriftsbaserade färgprofilen CMYK. Leverarade produkter är granskade av HvT Media före leverans för att tillförsäkra korrekt färgåtergivning.

Begränsade upplagor

Vid försäljning av begränsade upplagor anges det maximala antal som kommer att framställas/säljas. Inga ytterligare exemplar kommer att framställas efter det att alla exemplar sålts. HvT Media förbehåller sig rätten, att för eget bruk, framställa upp till två ”Artist’s Proofs’ (AP) av varje fotografi utöver det antal avsedda för försäljning.

Priser

Priser anges, om inte annat framgår, inklusive svensk moms (f.n 25 %) men exklusive frakt och övriga hanteringskostnader.

Leveranstid och fraktkostnad

Leveranstiden för beställningar via webbshopen är normalt 5 arbetsdagar. Vid leverans mot postförskott tillkommer frakt- och portokostnad med SEK 200. Sker betalning i samband med beställningen uttages ingen frakt- och/eller portokostnad.

Betalning

Betalning kan ske;

  • via inbetalning till vårt bankgiro,
  • via inbetalning till vårt konto i bank,
  • mot postförskott (avgift tillkommer),
  • med kreditkort (via PayPal inloggad som gäst), samt
  • via PayPal

Ångerrätt

Konsument (kund som inte är näringsidkare har enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler ångerrätt. Konsument som önskar utnyttja sin ångerrätt skall meddela detta inom 14 dagar från det att varan mottogs. Meddelande att ångerrätten önskas utnyttjas skickas till info@hvtmedia.se.

Reklamation och klagomål

Om det skulle vara fel på någon av våra produkter har du möjlighet att reklamera genom att kontakta oss per brev, e-post eller telefon (se ovan).

Reklamation skall alltid ske inom skälig tid från det att du märkte eller borde ha märkt felet och senast inom en (1) månad från dagen då du tog emot varan.

Tvistlösning

Vid en eventuell tvist om din beställning eller dessa villkor har du möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden - ARN för att få tvisten prövad.


(Senast uppdaterad 2015-08-03)