Ny butik

Vi har tidigare rapporterat bekymmer med laddtider, framförallt vad gäller butikssidorna. Vidtagna åtgärder i form av bl.a. minnesuppgradering, städning och rensning bland onödiga och resurskrävande plugin har visade sig otillräckliga att kommit tillrätta med hastighetsproblemen. Ytterligare analyser har visat att hastighetsproblemen kan härledas till e-handelsplattformen WooCommerce varför vi nu bytt e-handelsplattform till OpenCart.

 

Den nya butiken är en integrerad del av hemsidan men skiljer sig layoutmässigt från hemsidan i övrigt. Detta sammanhänger med de olika uppbyggnaderna av WordPress (övriga delar av hemsidan) och OpenCart (butiken).

Kommentera