Ny butik

Vi har tidigare rapporterat bekymmer med laddtider, framförallt vad gäller butikssidorna. Vidtagna åtgärder i form av bl.a. minnesuppgradering, städning och rensning bland onödiga och resurskrävande plugin har visade sig otillräckliga att kommit tillrätta med hastighetsproblemen. Ytterligare analyser har visat att hastighetsproblemen kan härledas till e-handelsplattformen WooCommerce varför vi nu bytt e-handelsplattform till OpenCart.

 

Den nya butiken är en integrerad del av hemsidan men skiljer sig layoutmässigt från hemsidan i övrigt. Detta sammanhänger med de olika uppbyggnaderna av WordPress (övriga delar av hemsidan) och OpenCart (butiken).

Hastighet

Under en längre tid har vi haft bekymmer med laddtider, framförallt vad gäller butikssidorna. Efter minnesuppgradering, städning samt rensning av onödiga och resurskrävande plugins verkar det som om vi kommit tillrätta med de hastighetsproblemen. Nu återstår att lägga tillbaka produktbilderna i butiken samt att återställa menykopplingen mellan Butik (Sv) och Shop (En).

1 2 3